Słowo wstępne
Sławno na przestrzeni wieków
Początki parafii sławieńskiej
Parafia XVIII-XX wiek
Sławno, wiek XX
Spis parafian , rok 1796
=> Sławno wieś
=> Sławno dominium
=> Myszki wieś
=> Zakrzewo wieś
=> Zakrzewo dwór
=> Zakrzewek młyn
=> Brudzewek wieś
=> Piaski, gościniec na trakcie
=> Popkowo wieś
=> Popkowo dwór
=> Węgorzewo wieś
=> Węgorzewo dwór
=> Ujazd wieś
=> Ujazd dwór
=> Olendry Ujejskie
=> Żelice Olendry
=> Witakowice wieś
=> Witakowice dwór
=> Olendry Witakowskie
=> Wolunki wieś
=> Głębokie wieś
=> Głębokie dwór
=> Głęboczek folwark
=> Skrzetuszewo wieś
=> Skrzetuszewo dwór
=> Charzewo wieś
=> Charzewo dwór
=> Kamionek wieś
=> Kamionek dwór
=> Berkowo wieś
=> Berkowo dwór
=> Tomaszewo folwark
=> Sroczyn dwór
=> Gniewkowo folwark
Sławno i parafia w fotografii
Księga gości
Kontakt
 

Spis parafian , rok 1796

                                    
  W 1793 roku po drugim rozbiorze Polski, Sławno i parafia sławieńska znalazły się w nowych granicach zaboru pruskiego. W skutek zmian granic już w grudniu 1795 roku, urząd kameralny władz pruskich zwrócił się z prośbą do władz diecezji w celu przeprowadzenia przez nią, w swoich parafiach spisu mieszkańców powyżej 16 roku życia. Takowy spis ks. Sztoltman przeprowadził na początku 1796 roku. Spis ten został zamieszczony w księdze, Status animarum” ukazując zaludnienie parafii sławieńskiej. W trakcie prowadzenia kwerendy w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie nie udało mi się niestety odnaleźć księgi, w której zawarty jest spis przeprowadzony przez ks. Sztoltmana. Marek Górny w Genealogii studia i materiały historyczne, tom 9, str. 119-170 z 1997 roku w przypisie pisze, gdzie wówczas znajdowała się owa księga, dowiadujemy się też, co wchodziło w skład tej księgi: Księga ta jest przechowywana w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Obok spisu wiernych z 1796 roku znajduję się w niej również sumaryczne wykazy komunikujących oraz liczby ślubów, chrztów i pogrzebów dla poszczególnych wsi parafialnych z lat 1794 -1806. Dalej jest także umieszczony sumaryczny wykaz z 1809 roku dusz, dymów, wysiewów oziminy i jarzyny, zbioru siana oraz imienny wykaz gospodarzy. Z informacji uzyskanej w AG księga znajduje się w bardzo złym stanie i oczekuje na poddanie konserwacji. Dzięki zamieszczonemu przez Górnego Marka spisowi możemy przyjrzeć się mu bardzo szczegółowo. Spis objął zarówno katolików jak i protestantów. Większość parafian należała do stanu chłopskiego a nieliczni do szlacheckiego. Według spisu w parafii mieszkało 1610 osób, (bez ujętego w spisie proboszcza Sztoltmana oraz bez dzieci i dysydentów, było to 1029 osób). Wśród chłopów spis wyróżniał: komorników, gospodarzy, rzemieślników, 59 osób z rodu szlacheckiego i czeladź chłopską.  Poza tym ustalono, że w skład parafii sławieńskiej, wchodziły 23 osady, w tym 3 olędry, 4 dwory (folwarki) bez wsi. Mieszkańcy trudnili się głownie rolnictwem. Większość rolników byli to mieszkańcy Sławna, Węgorzewa i Ujazdu wsi, które do dziś są typowo rolniczymi obszarami. Współcześnie, spośród starych nazwisk sprzed dwóch wieków, wymienionych w spisie nadal w parafii występują jeszcze nazwiska: Antkowiak; Braciszewski; Kasprzak; Lewandowski; Malczewski; Przybysz; Sołtysiak; Szczepaniak; Talar; Wesołowski; Zalewski.

 

                                 Stan ilościowy parafian według zawodów

Miejscowość

Rolnik

Komornik

Robotnik rolny

Zawód

Berkowo

2

3

2

1

Brudzewek

4

1

6

2

Charzewo

10

1

-

3

Głębocko

-

-

8

11

Głębokie

10

7

11

9

Gniewkowo

-

2

2

1

Kamionek

5

3

4

3

Myszki

12

5

13

6

Olędry Ujejskie

3

-

2

-

Olędry Żelice

3

1

3

4

Piaski Gościniec

-

-

-

3

Popkowo

4

1

5

6

Skrzetuszewo

9

2

1

3

Sławno

20

11

24

8

Tomaszewo

2

1

-

-

Ujazd

10

1

15

12

Węgorzewo

12

3

15

7

Witakowice

5

5

7

16

Wolunki

 

 

2

1

Zakrzewek młyn

-

-

2

2

Zakrzewo

6

7

14

9

RAZEM

117

54

136

107

         Opracowanie własne.

  

                       Mieszkańcy parafii według wieku

Miejscowość

Przedział wiekowy

Razem

0-5

6-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81

Berkowo

11

4

6

6

8

5

-

1

-

-

41

Brudzewek

5

4

12

5

5

5

-

-

-

-

36

Charzewo

14

12

17

9

9

6

6

1

-

-

74

Głęboczek

1

3

2

13

5

2

1

-

-

-

27

Głębokie

19

22

28

27

15

15

1

-

1

-

128

Gniewkowo

1

1

6

4

3

4

1

-

-

-

20

Kamionek

11

7

10

9

10

3

4

-

1

-

55

Myszki

33

23

33

19

23

15

6

3

2

-

157

Olędry Ujejskie

6

4

5

6

2

-

1

1

-

-

25

Olędry Witak.

5

2

3

6

2

-

-

-

-

-

18

Olędry Żelickie

9

7

14

8

7

1

3

-

-

-

49

Piaski Gościniec

-

3

2

2

3

1

2

-

-

-

13

Popkowo

13

14

14

6

5

8

6

-

-

-

66

Skrzetuszewo

17

12

9

8

12

6

4

2

2

1

73

Sławno

21

26

30

14

18

16

7

1

3

-

136

Sroczyn dwór

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

3

Tomaszewo

-

-

5

3

1

1

1

-

-

-

11

Ujazd

16

19

21

21

12

14

7

2

-

-

112

Węgorzewo

19

13

31

28

14

11

5

3

-

-

124

Witakowice

20

15

13

22

13

12

4

1

-

-

100

Wolunki

4

3

13

5

6

9

-

-

-

-

40

Zakrzewek młyn

3

-

3

2

2

1

-

-

-

-

11

Zakrzewo

24

18

30

21

24

-

-

3

1

-

121

RAZEM

252

215

301

245

197

135

59

18

10

1

1440

    Opracowanie własne.  

 

 

Spis parafian z 1882 roku

MIEJSCOWOŚĆ

ILOŚĆ DUSZ

Sławno wieś

 

306

Sławno dominium

Myszki

205

Zakrzewo

243

Kamionek folwark

94

Dziećmiarki dominium

112

Słępowo folwark

48

Hieronimowo Huby

17

Imiołki dominium

109

Witakowice dominium

100

Józefowo Huby

10

Skrzetuszewo dominium

70

Głębokie dominium

 

165

Głębokie Huby

Berkowo folwark

41

Charzewo dominium

53

Sroczyn dominium

13

Tomaszewo kolonia

10

Węgorzewo

214

Popowo folwark

31

Brudzewko kolonia

40

Ujazd z Hubami

210

Żylice

57

RAZEM

2158

KATOLIKÓW

2158

PRZYJMUJĄCYCH KOMUNIĘ WIELKANOCNĄ

1336

Opracowanie własne. Spis tyczący się 1882 roku.

 

 

 

 

 

   

 

  
 

Dzisiaj stronę odwiedziło już 7 odwiedzający (102 wejścia) tutaj!
 
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja